KIES

Tarieven

Tarieven

In 2023 is KIES voor mondzorg onder narcose wederom de voordeligste van Nederland betreffende het tarief voor de narcose nl: € 295,– per uur.  Heeft u een begroting van een andere kliniek, wij maken voor u een vrijblijvende offerte.

KIES voor mondzorg onder narcose hanteert de laagste narcosetarieven in vergelijking met andere praktijken in Nederland.

Tandheelkunde tarieven per januari 2023.

Vanaf 01-01-2014  stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven en prestaties in de mondzorg vast.Vaste lijst met tandheelkundige behandelingen.

De NZa heeft besloten de indexatie van de tarieven voor tandheelkundige prestaties voor 2023 te verhogen tot 7,7 procent. Oorspronkelijk bedroeg die indexatie 5,2 procent, maar daar komt nu 2,5 procent bovenop.

Tandartsen voeren verschillende tandheelkundige behandelingen uit. De overheid (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft een nieuwe lijst met tandheelkundige behandelingen vastgesteld die voor alle tandheelkundig zorgverleners gelijk is. Elke behandeling is opgebouwd uit één of meer codes, een beschrijving en toelichting.
Weten waar u aan toe bent?

Van ieder behandelplan ontvangt u van ons een begroting. Op deze manier weet u exact van te voren waar u aan toe bent. De narcose kosten dienen altijd 14 dagen voor de behandeldatum aan ons te zijn overgemaakt.
De tandheelkundige kosten kunt u per pin of contact afrekenen na afloop van de behandeling. Indien u tandheelkundig verzekerd bent kunnen wij de nota declareren via Infomedics(zie https://www.infomedics.nl). Ook is het mogelijk om een betalingsregeling te bespreken, hiervoor dient u wel tandheelkundig aanvullend te zijn verzekerd. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Wat vergoedt uw verzekering?

De verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor de tandheelkunde. Een aantal verzekeraars heeft een sommenverzekering. Dat wil zeggen dat alle kosten tot een bepaald bedrag worden vergoed. Andere verzekeraars hanteren een maximale vergoeding per behandeling.

Kijk dus goed naar de vergoeding voor de tandheelkunde in uw verzekeringsvoorwaarden!

*basiszorg: betreft kinderen tot 18 jaar (uitgezonderd kroon- en brugwerk en orthodontie), volwassenen met een tandheelkundige, geestelijke of lichamelijke beperking, en het volledige kunstgebit, al dan niet op kunstwortels

Een narcose tandarts prijsvergelijking?

Heeft u al een begroting van een praktijk in Nederland voor een behandeling onder narcose, en wilt u een prijsvergelijking? Neemt u dan contact met ons op, wij maken voor u, zonder bijkomende kosten, een prijsvergelijking. Ervaring leert ons dat u bij ons in vele gevallen veel voordeliger uit bent. De verschillen kunnen soms oplopen tot wel 20%.